Pondělí, 16. prosince 2019

Z činnosti Územního pracoviště Hradec Králové

ÚZSVM zlikvidoval zabavený zavírací nůž

19.07.2019
ÚZSVM zlikvidoval zabavený zavírací nůž
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Semilech převzal od Policie ČR celokovový zavírací nůž zabavený při spáchání trestného činu.

ÚZSVM v Pardubicích prodal v elektronické aukci herní konzoli X-BOX s příslušenstvím

19.07.2019
ÚZSVM v Pardubicích prodal v elektronické aukci herní konzoli X-BOX s příslušenstvím
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Pardubicích prodal v elektronické aukci herní konzoli X-BOX 360, včetně ovladače, snímače pohybu a napájecího kabelu.

ÚZSVM sjednotil vlastnictví pozemků v zahradě Domu s pečovatelskou službou v Prachovicích

19.07.2019
ÚZSVM sjednotil vlastnictví pozemků v zahradě Domu s pečovatelskou službou v Prachovicích
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Pardubicích převzal od Státního pozemkového úřadu dva pozemky o výměře 871 m2 navazující na pozemek ÚZSVM a nacházející se v zahradě pečovatelského domu v obci Prachovice na Chrudimsku.

ÚZSVM úspěšně prodal ruční zbraň k sebeobraně

18.07.2019
ÚZSVM úspěšně prodal ruční zbraň k sebeobraně
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových ve Svitavách prodat tonfu, tedy obušek s kolmou rukojetí, používanou jako tréninkovou pomůcku nebo jako policejní údernou ruční zbraň.

ÚZSVM převzal patnáct pozemků od Agentury ochrany přírody a krajiny ČR

18.07.2019
ÚZSVM převzal patnáct pozemků od Agentury ochrany přírody a krajiny ČR
Náchodské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových převzalo od Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky 15 pozemků o celkové výměře 6 113 m2 a účetní hodnotě 114 661 Kč v Chlívcích a Březové u Broumova. ÚZSVM také převzal 6 spoluvlastnických podílů v rozsahu 10/24 k pozemkům o výměře 2 381 m2 a účetní hodnotě 63 962 Kč.

ÚZSVM prodal pozemek obci Proruby pro vybudování malé vodní nádrže

18.07.2019
ÚZSVM prodal pozemek obci Proruby pro vybudování malé vodní nádrže
Pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Rychnově nad Kněžnou prodalo obci Proruby pozemek o výměře 271 m² za kupní cenu ve výši 11 520 Kč za účelem vybudování malé vodní nádrže na Prorubském potoce.

ÚZSVM převedl bezúplatně majetek do vlastnictví obce Oudoleň

17.07.2019
ÚZSVM převedl bezúplatně majetek do vlastnictví obce Oudoleň
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Havlíčkově Brodě převedl bezúplatně z důvodu veřejného zájmu do vlastnictví obce Oudoleň dva pozemky o celkové výměře 198 m2.

ÚZSVM v Rychnově nad Kněžnou prodal šest pozemků za dva miliony korun

17.07.2019
ÚZSVM v Rychnově nad Kněžnou prodal šest pozemků za dva miliony korun
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Rychnově nad Kněžnou prodal šest pozemků v areálu bývalé skládky komunálního odpadu za 2 000 000 Kč přímým prodejem firmě ODEKO s.r.o.

ÚZSVM průběžně snižuje počet obcí, kde úředníci sídlí v nájmu

17.07.2019
ÚZSVM průběžně snižuje počet obcí, kde úředníci sídlí v nájmu
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových hledá optimální a hospodárné rozmístění státních institucí na území měst. Dlouhodobým záměrem ÚZSVM je eliminovat komerční nájmy, přebírat státní budovy do správy a provozovat je pro ostatní státní instituce. Tím chce snížit náklady na provoz budov a zajistit jejich co nejhospodárnější využití.

ÚZSVM prodal pozemek v Bukovici na Broumovsku

16.07.2019
ÚZSVM prodal pozemek v Bukovici na Broumovsku
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Náchodě prodal za 9 650 Kč pozemkovou parcelu o výměře 21 m2 v obci Bukovice.

ÚZSVM převedl bezúplatně pozemky ŘSD na hraničním přechodu Harrachov

16.07.2019
ÚZSVM  převedl bezúplatně pozemky ŘSD na hraničním přechodu Harrachov
Pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Semilech převedlo bezúplatně Ředitelství silnic a dálnic ČR dva pozemky o celkové výměře 223 m2 na hraničním přechodu Harrachov.

Liberecký kraj získal od ÚZSVM pozemek v Tuhani u Stružince

16.07.2019
Liberecký kraj získal od ÚZSVM pozemek v Tuhani u Stružince
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Semilech převedl Libereckému kraji pozemek o výměře 104 m2 v místní části Tuhaň u Stružince. Pozemek leží v okrajové části obce Stružinec a nachází se na něm těleso silnice, které je ve vlastnictví kraje.

ÚZSVM převedl pozemek pod cestou obci Radiměř

16.07.2019
ÚZSVM převedl pozemek pod cestou obci Radiměř
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových ve Svitavách bezúplatně převedl nedaleké obci Radiměř pozemek o celkové výměře 11 188 m2 a v účetní hodnotě 111 880 Kč, vedený v katastru nemovitostí jako ostatní komunikace.

ÚZSVM odvedl na účet pro oběti trestných činů necelé 2 miliony korun z trestního řízení

16.07.2019
Pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Pardubicích získalo částku 1 849 767 Kč, která propadla v trestním řízení. Výtěžek byl odveden na zvláštní účet pro oběti trestných činů.

Machov získal pozemek pod místní komunikací

15.07.2019
Machov získal pozemek pod místní komunikací
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Náchodě bezúplatně převedl městysu Machov pozemek o výměře 423 m2 v katastrálním území Nízká Srbská. Na pozemku se nachází těleso místní komunikace ve vlastnictví obce.

ÚZSVM bezúplatně převedl obci Jeřišno pozemek

15.07.2019
ÚZSVM bezúplatně převedl obci Jeřišno pozemek
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Havlíčkově Brodě ve veřejném zájmu bezúplatně převedl obci Jeřišno nedaleko Chotěboře veřejně přístupný pozemek o výměře 943 m2 v místní části Heřmaň.

ÚZSVM prodal v Pardubicích spoluvlastnický podíl k pozemku a stavbě za 4,8 milionu korun

15.07.2019
ÚZSVM prodal v Pardubicích spoluvlastnický podíl k pozemku a stavbě za 4,8 milionu korun
Pardubické pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových prodalo spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 k pozemku v Pardubicích včetně spoluvlastnického podílu o velikosti 1/2 ke stavbě pro bydlení a dále zpevněných ploch, podezdívky a oplocení za 4 780 000 Kč.

Zlatá Olešnice získala sportovní a rekreační plochu

15.07.2019
Zlatá Olešnice získala sportovní a rekreační plochu
Trutnovské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových bezúplatně převedlo pozemek v katastrálním území Zlatá Olešnice o výměře 6 398 m2 do vlastnictví obce. Jedná se o sportovní a rekreační plochu. Účetní hodnota převedeného pozemku činí 31 990 Kč.

ÚZSVM v Semilech snížil energetickou náročnost administrativní budovy

12.07.2019
ÚZSVM v Semilech snížil energetickou náročnost administrativní budovy
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) dokončil komplexní obnovu oken v čtyřpodlažní administrativní budově v Semilech.

ÚZSVM prodal historický církevní majetek v Chrasti

12.07.2019
ÚZSVM prodal historický církevní majetek v Chrasti
Pracovišti Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Pardubicích prodal tří pozemky v obci Chrast nedaleko Chrudimi.