Pondělí, 9. prosince 2019

Bankovky byly ukryté v místnosti určené k přebalování dětí

06.11.2019
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Jičíně převzal dvě bankovky o celkové hodnotě 2 000 Kč, které byly důmyslně ukryty.
Bankovky byly nalezeny po provedené prohlídce konzultární místnosti (určené pro přebalování dětí návštěvníky) v prostorech WC, ve věznici Valdice. Dle dotazu na přítomné vychovatele nebyla konzulární místnost využita návštěvníky, ani odsouzení do této místnosti během návštěv nevstupovali. Po ukončení návštěv byly i přesto v těchto prostorech nalezeny dvě bankovky o celkové hodnotě 2 000 Kč. Vzhledem k tomu, že se nepodařilo určit, komu bankovky patří, ani jakým způsobem se do střežené části věznice dostaly, bylo rozhodnuto o jejich zabrání.
 
Vlastníkem propadlé věci se stává stát a ten je v takovýchto případech zastoupený ÚZSVM. ÚZSVM částku 2 000 Kč odvedl do státního rozpočtu.