Sobota, 7. prosince 2019

Díky ÚZSVM v Pardubicích využili hasiči k výcviku automobil z odúmrtě

29.10.2019
Díky ÚZSVM v Pardubicích využili hasiči k výcviku automobil z odúmrtě
Na základě memoranda o spolupráci uzavřeného mezi Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a Generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru ČR byla Hasičským záchranným sborem Pardubického kraje provedena likvidace osobního automobilu zn. Opel Astra.
Automobil připadl ÚZSVM jako odúmrť na základě usnesení Okresního soudu v Chrudimi. Před samotnou likvidací byl automobil použit i při výcviku zaměstnanců HZS. Stav vozidla znemožňoval dle odborného posouzení jiný způsob využití.  
 
Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v občanském zákoníku takto: dědictví, které nenabude žádný dědic, připadne státu.