Pátek, 13. prosince 2019

Domov pro seniory ve Sloupnici získal od ÚZSVM ve Svitavách šest pozemků

30.10.2019
Domov pro seniory ve Sloupnici získal od ÚZSVM ve Svitavách šest pozemků
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových ve Svitavách bezúplatně převedl Domovu pro seniory Sloupnice celkem šest pozemků v účetní hodnotě 10 720 korun, které jsou součástí areálu domova. Jednalo se o pozemky pod příjezdovými cestami, chodníky a skleníkem.
Původní pozemky vlastnila Kongregace milosrdných sester svatého Karla Boromejského v Praze. Stát nabyl vlastnické právo k pozemkům na základě darovací smlouvy v roce 1960.