Neděle, 15. prosince 2019

Ostroměř na Jičínsku získala pozemek pro rozšíření svého veřejného prostranství

11.11.2019
Ostroměř na Jičínsku získala pozemek pro rozšíření svého veřejného prostranství
Jičínské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) zdarma převedlo do vlastnictví města Ostroměř pozemek o výměře 11 m2.
Úřad převzal pozemek po zaniklém státním podniku Mlékárenský průmysl, státní podnik vědeckotechnických a obchodních služeb.  Původně se jednalo o stavební parcelu, na níž v minulosti stála sběrna mléka. Vzhledem k tomu, že tato stavba již neexistuje, provedl ÚZSVM její výmaz z katastru nemovitostí.
 
O převod pozemku požádala obec Ostroměř, neboť se pozemek nachází uprostřed místní části obce s názvem Sylvárův Újezd. Zatravněný pozemek je součástí zeleně, o kterou obec Ostroměř pečuje.