Neděle, 15. prosince 2019

Pardubice získaly pozemky podél silnice a řadových garáží

11.11.2019
Pardubice získaly pozemky podél silnice a řadových garáží
Pardubické pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových převedlo zdarma městu Pardubice pozemky o celkové výměře 455 m2, které se nacházejí podél komunikace a řadových garáží.
 

Bezúplatný převod vlastnického práva k majetku v účetní hodnotě 45 957 korun se uskutečnil z důvodu veřejného zájmu a hospodárnosti, neboť město Pardubice má v plánu na pozemcích vybudovat z finančních prostředků města Pardubic komunikační propojky ulice Pod Břízkami a ulice Kyjevská. Veřejná místní komunikace bude sloužit pro veškerou automobilní a cyklistickou dopravu.

ÚZSVM převzal pozemky od Krajského ředitelství policie Pardubického kraje.