Pátek, 13. prosince 2019

Pardubický kraj získal od ÚZSVM tři pozemky pod silnicemi

11.11.2019
Pardubický kraj získal od ÚZSVM tři pozemky pod silnicemi
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Pardubicích převedl pozemek o výměře 339 m2 nacházející se pod komunikací III. třídy v obci Žďárec u Seče Pardubickému kraji s právem hospodařit pro Správu a údržbu silnic Pardubického kraje.
ÚZSVM pozemek, který leží v chráněné krajinné oblasti Železné hory, převzal pro nepotřebnost od Státního pozemkového úřadu, neboť pozemek neměl zemědělské využití.
 
Další dva pozemky pod silnicí II. třídy získal Pardubický kraj od pracoviště ÚZSVM ve Svitavách. Pozemky o celkové výměře 1 442 m² se nacházejí v katastrálním území Svojanov. ÚZSVM tyto pozemky získal v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů.