Pondělí, 9. prosince 2019

ÚZSVM prodal čtvrtinu pozemku v Malých Svatoňovicích jeho spoluvlastníkovi

08.11.2019
ÚZSVM prodal čtvrtinu pozemku v Malých Svatoňovicích jeho spoluvlastníkovi
Trutnovské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových prodalo přímým prodejem spoluvlastnický podíl o velikosti 1/4 pozemkové parcely v obci Malé Svatoňovice. Pozemek o velikosti 44 m2 získal za kupní cenu 2 770 korun jeho spoluvlastník.
Zatravněný pozemek s vyjetými kolejemi od osobního vozidla je využíván jako účelová komunikace spojující dům ve vlastnictví kupujících s hlavní ulicí. ÚZSVM získal pozemek na základě rozhodnutí Státního notářství v Trutnově jako odúmrť.
Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v občanském zákoníku takto: dědictví, které nenabude žádný dědic, připadne státu. Příslušnost ÚZSVM hospodařit s takto nabytým majetkem vyplývá ze zákona o majetku státu.