Čtvrtek, 12. prosince 2019

ÚZSVM prodal spoluvlastnický podíl pozemku v Přelouči

12.11.2019
ÚZSVM prodal spoluvlastnický podíl pozemku v Přelouči
Pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Pardubicích prodalo spoluvlastnický podíl o velikosti 2/3 pozemku o výměře 3 195 m2 v katastrálním území Lohenice u Přelouče za kupní cenu 63 900 Kč spoluvlastníkovi tohoto pozemku.
Pozemek se nachází v oploceném areálu firmy a je užívaný jako sklad nevyužité zeminy a stavební suti. Je zemědělsky nevyužitelný. Spoluvlastník měl předkupní právo dle občanského zákoníku. Státu tento majetek připadl na základě pravomocného usnesení Obvodního soudu pro Prahu 2, jako tzv. odúmrť.
 
Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v občanském zákoníku takto: dědictví, které nenabude žádný dědic, připadne státu. Příslušnost ÚZSVM hospodařit s takto nabytým majetkem vyplývá ze zákona o majetku státu.