Sobota, 14. prosince 2019

ÚZSVM ve Svitavách prodal v elektronické aukci dřevo z vyvrácených stromů

31.10.2019
ÚZSVM ve Svitavách prodal v elektronické aukci dřevo z vyvrácených stromů
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových ve Svitavách prodal v elektronické aukci dřevo z vyvrácených stromů.
Zaměstnanci svitavského pracoviště ÚZSVM zjistili při místním šetření, že na pozemku, který je ve vlastnictví státu, došlo vlivem vichřice k polomu několika stromů. Jejich celkový objem činil cca 1 m3. Dřevní hmota z těchto porostů byla nabídnuta v elektronickém aukčním systému k prodeji s tím, že pořez a úklid dříví si kupující zajistí na vlastní náklady. Částka nejnižšího podání byla stanovena ve výši 800 Kč. Dřevo se nakonec podařilo prodat za 850 Kč a tyto finanční prostředky se staly příjmem státního rozpočtu. Díky Elektronickému aukčnímu systému se ÚZSVM daří zvyšovat příjem státního rozpočtu.