Čtvrtek, 23. ledna 2020

Cennosti z odúmrti byly předány Puncovnímu úřadu

25.06.2019
Cennosti z odúmrti byly předány Puncovnímu úřadu
Semilské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových předalo Puncovnímu úřadu majetek v hodnotě sedm tisíc korun.
Jednalo se o drobné předměty, např. hodinky, řetízky, přívěsky, náramky a prsteny z drahých kovů. Tyto cennosti osobního charakteru připadly do vlastnictví státu jako tzv. odúmrť po zemřelé ženě, která neměla zákonné dědice.
 
Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v občanském zákoníku takto: dědictví, které nenabude žádný dědic, připadne státu. Příslušnost ÚZSVM hospodařit s takto nabytým majetkem vyplývá ze zákona o majetku státu.