Čtvrtek, 23. ledna 2020

Liberecký kraj získal od ÚZSVM pozemek v Tuhani u Stružince

16.07.2019
Liberecký kraj získal od ÚZSVM pozemek v Tuhani u Stružince
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Semilech převedl Libereckému kraji pozemek o výměře 104 m2 v místní části Tuhaň u Stružince. Pozemek leží v okrajové části obce Stružinec a nachází se na něm těleso silnice, které je ve vlastnictví kraje.
O majetek požádala Krajská správa silnic Libereckého kraje. Převod je bezúplatný z důvodu veřejného zájmu a v souladu se zákonem o pozemních komunikacích. Stát získal tento pozemek z tzv. odúmrti v rámci dodatečně projednaného dědictví po osobě, která zemřela v již roce 1990.
 
Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v občanském zákoníku takto: dědictví, které nenabude žádný dědic, připadne státu. Příslušnost ÚZSVM hospodařit s takto nabytým majetkem vyplývá ze zákona o majetku státu.