Čtvrtek, 23. ledna 2020

Město Semily získalo bezúplatně část otočky autobusů

06.11.2019
Město Semily získalo bezúplatně část otočky autobusů
Semilské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových převedlo městu Semily pozemek o výměře 18 m2 s otočkou autobusů.
Pozemek leží v okrajové osamocené lokalitě města zvané Spálov a je na něm umístěna část otočky autobusů, která je rozhodnutím silničního správního úřadu zařazena do kategorie místní komunikace.
Z důvodu veřejného zájmu a v souladu se zákonem o pozemních komunikacích byl převod majetku uskutečněn bezúplatně. Jeho převodem se podařilo docílit scelení vlastnických vztahů města Semily k místní autobusové otočce.