Čtvrtek, 23. ledna 2020

Semilský ÚZSVM prezentoval svou činnost na setkání orgánů veřejné správy

08.07.2019
Semilský ÚZSVM prezentoval svou činnost na setkání orgánů veřejné správy
Ředitelka semilského pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových se na základě pozvání starostky města zúčastnila setkání vedoucích orgánů veřejné správy sídlících v Semilech.
Akce se konala na místní radnici a kromě ÚZSVM účast přijali zástupci semilských pracovišť Krajského ředitelství policie Libereckého kraje, Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje, Okresní správy sociálního zabezpečení Semily, Krajské hygienické stanice Libereckého kraje, Finančního úřadu pro Liberecký kraj, Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj a Státního okresního archivu Semily.
 
Setkání bylo vhodnou příležitostí pro výměnu zkušeností a prezentaci činnosti jednotlivých úřadů. Ze strany ÚZSVM účastníci obdrželi prezentační materiály a ředitelka semilského pracoviště podala informace zejména o úkolech v oblasti dislokační agendy, způsobech realizace státního majetku, elektronickém aukčním systému, problematice šetření nedostatečně identifikovaných vlastníků nebo správě semilské administrativní budovy, která je sídlem několika státních institucí. Současně poděkovala kolegům z ostatních úřadů za spolupráci, neboť ÚZSVM díky své pestré činnosti se všemi zúčastněnými institucemi kooperuje.