Čtvrtek, 23. ledna 2020

ÚZSVM převedl Státnímu pozemkovému úřadu bezúplatně pozemky na Semilsku

11.09.2019
ÚZSVM převedl Státnímu pozemkovému úřadu bezúplatně pozemky na Semilsku
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Semilech předal Státnímu pozemkovému úřadu třináct pozemků o celkové výměře 13 434 m2.
Pozemky leží v katastrálních územích Víchová nad Jizerou, Troskovice, Mašov u Turnova, Libštát, Lomnice nad Popelkou, Bystrá nad Jizerou, Kundratice, Sekerkovy Loučky, Nová Ves nad Popelkou, Studenec u Horek a Pohoří u Stružince.
Všechny převedené pozemky svým charakterem patří do zemědělského půdního fondu. Jedná se například o trvalé travní porosty, pastviny a polní cesty. Státní pozemkový úřad získal tímto předáním bezúplatně majetek v účetní hodnotě 28 258 Kč.