Čtvrtek, 23. ledna 2020

ÚZSVM převedl Státnímu pozemkovému úřadu pozemky na Jilemnicku

07.11.2019
ÚZSVM převedl Státnímu pozemkovému úřadu pozemky na Jilemnicku
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Semilech bezúplatně převedl Státnímu pozemkovému úřadu tři parcely na Jilemnicku v obci Víchová nad Jizerou. Celková výměra pozemků činí 2,5 tis. m2 a účetní hodnota 1 749 Kč.
Pozemky se nacházejí v ochranném pásmu Krkonošského národního parku, jsou volně přístupné a převážně zatravněné. Jeden z nich částečně tvoří polní cestu.
Státní pozemkový úřad projevil zájem o převod na základě širší nabídky majetku státu, neboť se jedná o pozemky zemědělsky využitelné. SPÚ plánuje pozemky využít pro pozemkové úpravy, které jsou jednou z jeho základních činností a patří k důležitým opatřením k rozvoji venkova.