Čtvrtek, 23. ledna 2020

ÚZSVM převzalo od Správy KRNAP patnáct pozemků v Harrachově

02.08.2019
ÚZSVM převzalo od Správy KRNAP patnáct pozemků v Harrachově
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Semilech, převzal dalších patnáct pozemků v katastrálním území Harrachov, které Správa KRNAP vyhodnotila jako nepotřebný majetek pro svou činnost.
Pozemky o celkové výměře 2 924 m² leží ve II. a III. zóně Krkonošského národního parku a jeho ochranném pásmu. Nachází se v části obce Nový Svět poblíž bývalého hraničního přechodu Harrachov a tvoří součást mezinárodní silnice č. I/10. Stavba této silnice je v příslušnosti hospodařit Ředitelství silnic a dálnic ČR, které projevilo o nabytí pozemků zájem. ÚZSVM přebírá majetek v souladu s ustanovením zákona o majetku České republiky a na základě tohoto zákona bude s pozemky dále nakládat.