Čtvrtek, 23. ledna 2020

ÚZSVM přispěl k podkrkonošské oslavě úrody

05.11.2019
ÚZSVM přispěl k podkrkonošské oslavě úrody
Semilské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových poskytlo své pozemky před administrativní budovou, tzv. „zámečkem“, k uspořádání dožínkové slavnosti pro širokou veřejnost.
Městské a státní pozemky v centru města Semil, kde akce probíhala, byly tematicky nazdobené dožínkovými symboly. Oslava se nesla v duchu poděkování za dary přírody a všem, kteří se starají o obživu a zároveň cílila na šetrné zacházení s přírodními zdroji. Zástupci města při této příležitosti ocenili místní chovatele a pěstitele. Návštěvníci se mohli těšit z bohatého kulturního programu, ukázek řemeslné výroby, přehlídky historické i současné zemědělské techniky a expozice hospodářských zvířat. Nechyběly ochutnávky farmářských pochoutek a místních tradičních specialit.
Pozemky ÚZSVM z větší části sloužily ke kulturnímu vyžití a díky pestrým hudebním žánrům si tu na své přišly všechny věkové kategorie. Za pronájem využitých částí pozemků získal  ÚZSVM 11 tisíc korun, které odvedl do státního rozpočtu.