Čtvrtek, 23. ledna 2020

ÚZSVM v Semilech snížil energetickou náročnost administrativní budovy

12.07.2019
ÚZSVM v Semilech snížil energetickou náročnost administrativní budovy
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) dokončil komplexní obnovu oken v čtyřpodlažní administrativní budově v Semilech.
Budova je sídlem regionálního pracoviště ÚZSVM a dalších státních institucí, například Úřadu práce ČR, Probační a mediační služby, Státního pozemkového úřadu, Státního zemědělského intervenčního fondu nebo Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje. Část kapacity je pronajímána také komerčním subjektům.
 
V letech 2015 - 2016 bylo vyměněno 69 oken v nejvyšším podlaží a letos následovala výměna 163 oken ve zbývajících třech podlažích. Stará špaletová okna vykazovala funkční poruchy a nesplňovala technické požadavky na úspory ve vytápění. Nahrazena byla dřevěnými eurookny s izolačními trojskly v takovém členění a barevném provedení, aby původní vzhled historické budovy byl zachován.
 
Stavební práce kladly vysoké nároky na organizaci a koordinaci činností, neboť provoz jednotlivých úřadů po dobu rekonstrukce bylo třeba zachovat s minimálním omezením.
 
Nová okna přináší významné energetické úspory a tím i snížení provozních výdajů státního rozpočtu. Dokončenou akcí a předchozím zateplením půdních prostor se semilskému ÚZSVM podařilo splnit stavebně technická opatření ke snížení energetické náročnosti objektu doporučená energetickým auditorem.