Čtvrtek, 23. ledna 2020

V budově ÚZSVM v Semilech vznikla nová chráněná dílna

05.11.2019
V budově ÚZSVM v Semilech vznikla nová chráněná dílna
Semilské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových pronajímá již více než rok kanceláře své administrativní budovy sdružení TULIPAN, které na Semilsku zajišťuje vzdělávací kurzy, motivační programy a poradenskou činnost pro osoby znevýhodněné na trhu práce a osoby pečující o handicapované.
Sdružení se v regionu daří a své aktivity v letošním roce rozšiřuje. Od poloviny května provozuje v Semilech nedaleko budovy ÚZSVM bistro, ve kterém pracují pouze handicapovaní se zrakovými či pohybovými vadami. Od srpna navýšilo i pronajímanou plochu v budově ÚZSVM. V nově užívané místnosti začalo provozovat chráněnou dílnu určenou pro zdravotně postižené spoluobčany. Výrobky z chráněné dílny lze zakoupit na různých prodejních akcích, trzích či slavnostech.

Rozsáhlá administrativní budova ÚZSVM v centru Semil je sídlem několika státních institucí. Z důvodu hospodárného využití je umožněn pronájem volných prostor i nestátním subjektům.