Neděle, 20. října 2019

odbor Odloučené pracoviště Havlíčkův Brod

Odbor Odloučené pracoviště kompletně zajišťuje v rámci své územní působnosti v okrese Havlíčkův Brod:

  • správu, hospodaření a nakládání s majetkem státu podle § 9, 10 a 11 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů;
  • úkoly vyplývající pro Úřad z  příslušných ustanovení zákona č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
  • činnost hospodářské správy.


Adresa:
Štáflova 2003
580 02 Havlíčkův Brod
Ředitel:
Ing. Milan Málek
Tel.: 569 471 116
E-mail: milan.malek@uzsvm.cz
Životopis: CV_prof_Málek.pdf

Kontakt

Z činnosti odboru Odloučeného pracoviště Havlíčkův Brod

ÚZSVM odstranil na Havlíčkobrodsku duplicitní zápis vlastnictví

07.10.2019

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Havlíčkově Brodě odstranil duplicitní zápis vlastnictví k pozemku o výměře 159 m2 v katastrálním území Skorkov u Herálce, a to na základě souhlasného prohlášení o uznání vlastnického práva duplicitně zapsaného vlastníka.

ÚZSVM převedl na Havlíčkobrodsku pozemek v rekreační oblasti

03.10.2019

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Havlíčkově Brodě prodal fyzické osobě s předkupním právem pozemek v rekreační oblasti u řeky Sázavy v aktivní zóně záplavového území za kupní cenu ve výši 5 000 Kč.

ÚZSVM v Havlíčkově Brodě převedl bezúplatně dva pozemky obci Okrouhlička

27.09.2019

Havlíčkobrodské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových bezúplatně převedlo obci Okrouhlička pozemky, na kterých se nachází místní komunikace ve vlastnictví obce.

další aktuality