Pondělí, 25. května 2020

odbor Odloučené pracoviště Semily

Odbor Odloučené pracoviště kompletně zajišťuje v rámci své územní působnosti v okrese Semily:

  • správu, hospodaření a nakládání s majetkem státu podle § 9, 10 a 11 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů;
  • úkoly vyplývající pro Úřad z  příslušných ustanovení zákona č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
  • činnost hospodářské správy.


Adresa:
Bítouchovská 1
513 14 Semily
Ředitelka:
Ing. Jana Háková
Tel.: 481 663 107
E-mail: jana.hakova@uzsvm.cz
Životopis: CV_prof_Hakova.pdf

Kontakt

Z činnosti odboru Odloučeného pracoviště Semily

ÚZSVM v Semilech pravidelně provádí ve své územní působnosti kontrolu správnosti údajů CRAB

18.05.2020

Mezi činnosti Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových patří mimo jiné agenda dislokací, jejímž smyslem je optimalizace rozmístění státních úřadů. I semilské pracoviště ÚZSVM pravidelně provádí ve své územní působnosti kontrolu správnosti údajů v Centrálním registru administrativních budov (CRAB).

ÚZSVM pomohl sjednotit vlastnictví komunikace v Bozkově

13.05.2020

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Semilech převedl obci Bozkov osminový spoluvlastnický podíl na parcele o výměře 804 m2.

Automatická pračka nalezla nového vlastníka prostřednictvím elektronické aukce

15.04.2020

Semilské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových prodalo v elektronické aukci automatickou pračku značky Zanussi. Použitý, ale zachovalý domácí spotřebič získal stát jako tzv. odúmrť po zemřelém, který neměl zákonné dědice.

další aktuality