Pátek, 29. května 2020

odbor Právních služeb

Odbor zajišťuje především tyto činnosti:

 
 
  • za podmínek stanovených zákonem o Úřadu zajišťuje v rámci územní působnosti Územního pracoviště jednání v řízení před soudy, rozhodčími orgány, správními úřady a jinými orgány ve věcech týkajících se majetku státu;
  • zajišťuje právní audit pro ředitele Územního pracoviště;
  • vede pro Územní pracoviště registr právních jednání Úřadu, judikátů a zkušeností z aplikační praxe právních předpisů týkajících se majetku státu a zasílá jej neprodleně do centrálního registru Úřadu.Ředitel odboru:
Ing. Mgr. Martin Plšek
Tel.: 495 853 211
E-mail: martin.plsek@uzsvm.cz
Životopis: CV_prof_Plšek.pdf