Středa, 27. května 2020

Informace krajům a obcím

Ustanovení § 22 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích (dále jen „ZMS“) stanoví možné způsoby realizace hmotné věci. Zvláštní podmínky pro územně samosprávné celky  v případech nabývání vlastnictví bezúplatně (je –li splněna podmínka veřejného zájmu dle § 22 odst. 3 ZMS, nebo je-li takový způsob považován za hospodárnější dle § 22 odst. 3 téhož zákona) a formou přímého prodeje jsou upraveny v  Metodickém materiálu Ministerstva financí pro organizační složky státu a vybrané státní organizace (v režimu ZMS) ze dne 30. dubna 2018, který lze stáhnout  na této stránce.
 
Níže uvedený dokument představuje obecné zásady pro nakládání s hmotnými nemovitými věcmi ve prospěch územně samosprávných celků, jehož aplikace se odvíjí od okolností konkrétního případu.