Informační materiál Nedostatečně identifikovaní vlastníci

V této brožuře se dozvíte, co znamená sousloví Nedostatečně identifikovaný vlastník, a jak s nemovitostmi zapsanými na tyto vlastníky ÚZSVM nakládá. V brožuře se dále dozvíte jak si sami můžete ověřit, zda vám nepatří nějaký majetek, o kterém nevíte.
842,85Kb