Středa, 13. listopadu 2019

odbor Odloučené pracoviště Jičín

Odbor Odloučené pracoviště kompletně zajišťuje v rámci své územní působnosti v okrese Jičín:

 
  • správu, hospodaření a nakládání s majetkem státu podle § 9, 10 a 11 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů;
  • úkoly vyplývající pro Úřad z  příslušných ustanovení zákona č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
  • činnost hospodářské správy.

Adresa:
Denisova 1073
506 01 Jičín
Pověřena zastupováním pracovního místa ředitelky:
Ing. Šárka Kodydková
Tel.: 493 580 301
E-mail: sarka.kodydkova@uzsvm.cz

Z činnosti odboru Odloučeného pracoviště Jičín

Ostroměř na Jičínsku získala pozemek pro rozšíření svého veřejného prostranství

11.11.2019

Jičínské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) zdarma převedlo do vlastnictví města Ostroměř pozemek o výměře 11 m2.

Bankovky byly ukryté v místnosti určené k přebalování dětí

06.11.2019

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Jičíně převzal dvě bankovky o celkové hodnotě 2 000 Kč, které byly důmyslně ukryty.

ÚZSVM v Jičíně převedl pozemky Královéhradeckému kraji

25.10.2019

Pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Jičíně převedlo bezúplatně Královéhradeckému kraji tři pozemkové parcely v katastrálním území Střevač a katastrálním území Bílsko u Hořic.

další aktuality