Úterý, 25. června 2019

Z činnosti odboru Odloučeného pracoviště Jindřichův Hradec

Lesy ČR získaly sedm pozemků v hodnotě téměř 100 tisíc korun

12.06.2019
Lesy ČR získaly sedm pozemků v hodnotě téměř 100 tisíc korun
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Jindřichově Hradci od začátku roku 2019 bezúplatně převedl Lesům České republiky sedm pozemků s celkovou výměrou 14 192 m2 a v souhrnné účetní hodnotě 98 422 Kč.

ÚZSVM převedl nepotřebný majetek státu v Lomnici nad Lužnicí

06.06.2019
ÚZSVM převedl nepotřebný majetek státu v Lomnici nad Lužnicí
V rámci přebírání nepotřebného majetku od jiných organizačních složek státu převzalo jindřichohradecké pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových mimo jiné i tři pozemky Ředitelství silnic a dálnic v katastrálním území Lomnice nad Lužnicí. Důvodem bylo to, že se na pozemcích nachází místní komunikace vedená v pasportu místních komunikací jako chodník při silnici I/24.

Po 50 letech se vyřeší nejasné vlastnictví pozemku v centru Českých Velenic

31.05.2019
Po 50 letech se vyřeší nejasné vlastnictví pozemku v centru Českých Velenic
Zaměstnanci Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Jindřichově Hradci vyřešili případ problematického vlastnictví pozemku uprostřed Českých Velenic.

Spoluvlastník od státu odkoupil chybějící podíl pozemků na Dačicku

29.05.2019
Spoluvlastník od státu odkoupil chybějící podíl pozemků na Dačicku
Zaměstnanci Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Jindřichově Hradci prodali spoluvlastníkovi zbývající poloviční podíl třech parcel o celkové výměře 655 m2 v obci Volfířov na Dačicku. Spoluvlastník za majetek zaplatil částku ve výši 17 400 korun.

Po dvaceti osmi příhozech se cena pozemku vyšplhala na více jak 1,5 milionu Kč

16.05.2019
Po dvaceti osmi příhozech se cena pozemku vyšplhala na více jak 1,5 milionu Kč
Pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Jindřichově Hradci prodalo pozemek ve výběrovém řízení za 1 530 000 korun.

ÚZSVM prodal v elektronické aukci po 96 příhozech frézu s podávacím zařízením

13.05.2019
ÚZSVM prodal v elektronické aukci po 96 příhozech frézu s podávacím zařízením
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Jindřichově Hradci prodal v elektronické aukci starší spodní frézu s podávacím zařízením od výrobce TOS Svitavy za 13 000 Kč.

Pozemek ve správě ÚZSVM poslouží při rekonstrukci zchátralého mostu

02.05.2019
Pozemek ve správě ÚZSVM poslouží při rekonstrukci zchátralého mostu
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Jindřichově Hradci převzal od Ministerstva pro místní rozvoj čtyři nepotřebné pozemky ve Slavonicích. Jeden z nich je důležitý pro plánovanou rekonstrukci mostu, jehož stav již není vyhovující.

O pozemky v okolí paulánského kláštera se bude starat město Nová Bystřice

30.04.2019
O pozemky v okolí paulánského kláštera se bude starat město Nová Bystřice
Jindřichohradecké pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových prodalo městu Nová Bystřice ve výběrovém řízení s aukcí dva pozemky o celkové výměře 911 m2 v katastrálním území Klášter za kupní cenu 155 000 Kč. Prodejem pozemků, které tvoří veřejné prostranství, se podařilo scelit městské pozemky v památkově cenné oblasti.

ÚZSVM napomohl ke zlepšení vzhledu návsi v Suchdole nad Lužnicí

25.04.2019
ÚZSVM napomohl ke zlepšení vzhledu návsi v Suchdole nad Lužnicí
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Jindřichově Hradci prodal za 66 300 korun městu Suchdol nad Lužnicí dva pozemky pod částí návsi v osadě Klikov. Prodej parcel usnadnil rekonstrukci celého prostranství, které bylo dlouhodobě zchátralé.

Elektronické aukce přinášejí vyšší odvody do státního rozpočtu

15.03.2019
Elektronické aukce přinášejí vyšší odvody do státního rozpočtu
Jindřichohradecké pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových uveřejnilo v loňském roce po zavedení elektronického aukčního systému elektronické nabídky na 180 položek movitých věcí.

Jindřichohradecké pracoviště ÚZSVM prodalo podíl pozemku v Nové Včelnici

04.03.2019
Jindřichohradecké pracoviště ÚZSVM prodalo podíl pozemku v Nové Včelnici
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Jindřichově Hradci odvedl do státního rozpočtu částku 220 000 Kč za prodej spoluvlastnického podílu na pozemku o výměře 2 023 m2 v katastrálním území Nová Včelnice poblíž Jindřichova Hradce.

ÚZSVM v Jindřichově Hradci pomohl dohledat nedostatečně identifikované vlastníky pozemků

28.02.2019
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Jindřichově Hradci pomohl v loňském roce ve spolupráci s potencionálními dědici dohledat údaje o 11 osobách, původních majitelích nemovitostí, a podat podnět k projednání dědictví u příslušných soudů. Jednalo se celkem o 21 pozemků o celkové výměře 75 061 m2.

ÚZSVM prodal pozemek v Blažejově

22.02.2019
ÚZSVM prodal pozemek v Blažejově
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Jindřichově Hradci prodal pozemek o velikosti 585 m2 včetně smrků s kůrovcem v katastrálním území Blažejov za 26 tisíc korun.

ÚZSVM prodal pozemek na území České Kanady

22.02.2019
ÚZSVM prodal pozemek na území České Kanady
Jindřichohradecké pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových prodalo ve výběrovém řízení s aukcí pozemek o výměře 156 m2 v Potočné u Číměře, která se nachází v oblasti přírodního parku Česká Kanada. Kupní cena pozemku činila 25 000 Kč.

Ve výběrových řízeních s aukcemi na Jindřichohradecku se daří výrazně navyšovat cenu

19.02.2019
Na jindřichohradeckém pracovišti ÚZSVM v roce 2018 skončilo úspěšně celkem 35 výběrových řízení na prodej nemovitého majetku, a to zejména pozemků, ale také staršího rodinného domu a bytu. Další byt byl prodán ve veřejné dražbě.

ÚZSVM prodal v Nové Včelnici pozemek za téměř 17 tisíc korun

18.02.2019
ÚZSVM prodal v Nové Včelnici pozemek za téměř 17 tisíc korun
Jindřichohradecké pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových prodalo menší pozemek o výměře 142 m2 v extravilánu obce Nová Včelnice za téměř 17 000 Kč. Jeho vlastníkem se stal majitel sousedních pozemků.

SPÚ získal od Jindřichohradeckého pracoviště ÚZSVM pozemky v hodnotě 5,5 mil. Kč

14.02.2019
Jindřichohradecké pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových převedlo bezúplatně Státnímu pozemkovému úřadu za rok 2018 celkem 329 pozemků v 66 katastrálních územích o celkové výměře 743 537 m2. Jedná se o pozemky v celkové hodnotě 5 500 312 Kč.

ÚZSVM získal téměř 70 tisíc korun z prodeje pozemku v Otíně

12.02.2019
ÚZSVM získal téměř 70 tisíc korun z prodeje pozemku v Otíně
Pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Jindřichově Hradci získalo prodejem menšího pozemku o výměře 177 m2 celkem 68 000 korun.

ÚZSVM prodal v elektronické aukci opotřebované dřevařské stroje

11.02.2019
ÚZSVM  prodal v elektronické aukci opotřebované dřevařské stroje
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Jindřichově Hradci prodal prostřednictvím elektronického aukčního systému opotřebované a technicky zastaralé stroje, které byly používané ve výrobním provozu v areálu bývalého dřevozpracujícího státního podniku.

Lesy ČR získaly od ÚZSVM majetek v hodnotě více než 1,3 milionu korun

08.02.2019
Lesy ČR získaly od ÚZSVM majetek v hodnotě více než 1,3 milionu korun
Zaměstnanci ÚZSVM v Jindřichově Hradci bezúplatně převedli státnímu podniku Lesy České republiky celkem 34 pozemků o celkové výměře 85 950 m2 a v souhrnné účetní hodnotě 1 358 241 Kč.