Pondělí, 9. prosince 2019

květen

Byt z dědictví má nového majitele

06.05.2010
Byt z dědictví má nového majitele
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Jihlava (Územní pracoviště Brno), prodal byt 2+1, který se nachází v katastrálním území Polná.

ÚZSVM předal hasičům požární hadice a proudnice

05.05.2010
ÚZSVM předal hasičům požární hadice a proudnice
Zaměstnanci ÚZSVM, odboru Hospodaření s majetkem státu (Územní pracoviště Ústí nad Labem), bezúplatně předali Městu Dubí požární hadice a proudnice, jejichž celková účetní hodnota převyšuje 116 tisíc korun.

ÚZSVM bezúplatně převedl majetek v Aši

04.05.2010
ÚZSVM bezúplatně převedl majetek v Aši
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Cheb (Územní pracoviště Plzeň), bezúplatně převedl státnímu podniku Lesy ČR 2 lesní pozemky v obci Aš.

Majetek z trestné činnosti skončil v drtičce

03.05.2010
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Domažlice (Územní pracoviště Plzeň), zlikvidoval soubor movitých věcí, které připadly státu na základě trestního řízení propadnutí nebo zabrání věcí, a to v souvislosti s nedovolenou výrobou a držením návykových látek.