Pondělí, 9. prosince 2019

Čtyřicet pozemků převedeno městu Svitavy

31.05.2010
Čtyřicet pozemků převedeno městu Svitavy
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Svitavy (Územní pracoviště Hradec Králové), bezúplatně převedl městu Svitavy 40 pozemků v katastrálním území Svitavy “ předměstí a Čtyřicet Lánů.

ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Svitavy (Územní pracoviště Hradec Králové), bezúplatně převedl městu Svitavy 40 pozemků v katastrálním území Svitavy “ předměstí a Čtyřicet Lánů.Jednalo se o 32 pozemků zastavěných místními komunikacemi ve vlastnictví města Svitavy. Další bezúplatně převedené pozemky se nacházejí v areálu Základní školy Felberova a Mateřské školy na sídlišti Lány, některé jsou součástí městské zeleně.Úplatným i bezúplatným převodem pozemků v okolí Multifunkčního, kulturního a komunitního centra Fabrika umožnil ÚZSVM městu Svitavy vybudovat v této lokalitě pěší zónu.