Pondělí, 9. prosince 2019

Dědictví z Pelhřimovska prodáno ve výběrovém řízení

14.05.2010
Dědictví z Pelhřimovska prodáno ve výběrovém řízení
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Pelhřimov (Územní pracoviště České Budějovice), získal z rozhodnutí Okresního soudu v Pelhřimově jako tzv. odúmrť rodinný dům a vedlejší stavby v obci Pacov, vše v katastrálním území Velká Rovná.

ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Pelhřimov (Územní pracoviště České Budějovice), získal z rozhodnutí Okresního soudu v Pelhřimově jako tzv. odúmrť rodinný dům a vedlejší stavby v obci Pacov, vše v katastrálním území Velká Rovná.Součástí dědictví bylo i 19 pozemků o výměře 30.698 m2 v obci Pacov a ve Zhoři, v katastrálním území Vodice u Tábora, dále vkladní knížka na bezmála 300 tisíc korun a hrobové příslušenství hrobu v Cetorazi.Rodinný dům, jehož stáří je 98 let, nebyl řadu let využíván a je nyní ve velmi špatném technickém stavu. Do kamenného objektu zatéká střechou, vlivem působení vlhkosti jsou poškozeny části obvodových konstrukcí, rovněž jsou zničeny podlahové konstrukce, které podle znalce ji nelze nadále užívat. Movité věci (zařízení domu, šatstvo, odpadky, potraviny a šrot) jsou zničeny plísní a rzí.ÚZSVM majetek prodal ve výběrovém řízení a do státního rozpočtu odvedl téměř 716 tisíc korun.Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v zákoně č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, a to v § 462 takto: dědictví, které nenabude žádný dědic, připadne státu. Příslušnost ÚZSVM hospodařit s takto nabytým majetkem vyplývá ze zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění.