Neděle, 15. prosince 2019

Kapli sv. Jana Nepomuckého získala obec

13.05.2010
Kapli sv. Jana Nepomuckého získala obec
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Domažlice (Územní pracoviště Plzeň), bezúplatně převedl obci Blížejov na Domažlicku zámeckou kapli s pozemkem. Účetní hodnota předaných nemovitostí přesahuje 1,5 milionu korun.

ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Domažlice (Územní pracoviště Plzeň), bezúplatně převedl obci Blížejov na Domažlicku zámeckou kapli s pozemkem. Účetní hodnota předaných nemovitostí přesahuje 1,5 milionu korun.Kulturní památku zámecké kaple sv. Jana Nepomuckého v Chotiměři předal ÚZSVM obci z důvodu veřejného zájmu. Kaple je umístěna v bývalém zámeckém parku. Historický objekt sloužil jako zámecká kaple, v současné době jsou v areálu kaple provozována náboženská shromáždění, koncerty a výstavy. Konají se zde také svatby, křtiny a civilní pohřby.Kaple má šestiúhelníkový tvar s jedním nadzemním podlažím. Čelní fasádu zdobí 3 kamenné sochy umístěné v nikách a kamenný alianční znak nad vstupním portálem. Kaple s pozemkem byla současně s parkem, ohradní zdí a sochou sv. Jana Nepomuckého zapsána do státního seznamu nemovitých kulturních památek.