Neděle, 15. prosince 2019

Obec Věrovany získala od ÚZSVM kulturní památku

27.05.2010
Obec Věrovany získala od ÚZSVM kulturní památku
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Olomouc (Územní pracoviště Ostrava), bezúplatně převedl hřbitovní kapli s pozemkem pod stavbou v katastrálním území Věrovany.

ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Olomouc (Územní pracoviště Ostrava), bezúplatně převedl hřbitovní kapli s pozemkem pod stavbou v katastrálním území Věrovany. Součástí převodu byly také 2 pozemky v bezprostřední blízkosti kaple. ÚZSVM převedl tento majetek do vlastnictví obce Věrovany.Hřbitovní kaple je zapsána od roku 1964 ve státním seznamu nemovitých kulturních památek Severomoravského kraje. Účetní hodnota převedených nemovitostí přesahuje částku 318 tisíc korun.