Pátek, 6. prosince 2019

Padělaná obuv byla rozdrcena a spálena

11.05.2010
Padělaná obuv byla rozdrcena a spálena
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Příbram (Územní pracoviště Střední Čechy), zlikvidoval ve spalovně odpadů 167.520 párů sportovní obuvi v hodnotě vyšší než 16,7 milionu korun.

ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Příbram (Územní pracoviště Střední Čechy), zlikvidoval ve spalovně odpadů 167.520 párů sportovní obuvi v hodnotě vyšší než 16,7 milionu korun.Výše uvedené movité věci byly neoprávněně označeny ochrannou známkou. Nejsou tedy originálním výrobkem a porušují vlastnická práva na užívání ochranné známky. Také prodej nebo převod této obuvi na jinou osobu např. přenecháním k charitativním nebo humanitárním účelům by byl v rozporu s platnou právní úpravou. Proto ÚZSVM zabezpečil odbornou likvidaci, a to rozdrcením a následným spálením obuvi.Sportovní obuv pocházela z trestné činnosti a připadla ÚZSVM na základě Usnesení Obvodního soudu pro Prahu 4.