Neděle, 15. prosince 2019

Šperky z dědictví převzal Puncovní úřad

21.05.2010
Šperky z dědictví převzal Puncovní úřad
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Rokycany (Územní pracoviště Plzeň), předal Puncovnímu úřadu v Praze cennosti, které usnesením okresního soudu získal jako tzv. odúmrť. Jednalo se o prsteny, řetízky, přívěsky, náušnice, zlaté zubní korunky a hodinky.

ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Rokycany (Územní pracoviště Plzeň), předal Puncovnímu úřadu v Praze cennosti, které usnesením okresního soudu získal jako tzv. odúmrť. Jednalo se o prsteny, řetízky, přívěsky, náušnice, zlaté zubní korunky a hodinky.ÚZSVM předal šperky z drahých kovů Puncovnímu úřadu formou Zápisu o změně příslušnosti hospodařit s majetkem státu, a to v souladu se zákonem.Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v zákoně č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, a to v § 462 takto: dědictví, které nenabude žádný dědic, připadne státu. Příslušnost ÚZSVM hospodařit s takto nabytým majetkem vyplývá ze zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění.