Sobota, 7. prosince 2019

ÚZSVM předal klubovnu s pozemkem

20.05.2010
ÚZSVM předal klubovnu s pozemkem
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Svitavy (Územní pracoviště Hradec Králové), bezúplatně převedl spolku Svatojosefská jednota pro Poličku a okolí budovu klubovny s pozemkem.

ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Svitavy (Územní pracoviště Hradec Králové), bezúplatně převedl spolku Svatojosefská jednota pro Poličku a okolí budovu klubovny s pozemkem.Předané nemovitosti se nacházejí v katastrálním území Polička a s nemovitostmi ve vlastnictví spolku tvoří jeden funkční celek. Svatojosefská jednota pro Poličku a okolí, jejíž činnost byla v letech 1949 - 1989 nuceně pozastavena, využívá nemovitosti k osvětové, vzdělávací, kulturně-výchovné a sociálně-charitativní činnosti.ÚZSVM narovnal právní vztah k nemovitostem bezúplatným převodem, a to na základě usnesení Vlády ČR.