Čtvrtek, 12. prosince 2019

Výnos z prodeje pozemků je více než sedm milionů korun

26.05.2010
Výnos z prodeje pozemků je více než sedm milionů korun
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Teplice (Územní pracoviště Ústí nad Labem), odvedl do státního rozpočtu přes 7,2 milionů korun za prodeje pozemků dvěma obchodním společnostem.

ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Teplice (Územní pracoviště Ústí nad Labem), odvedl do státního rozpočtu přes 7,2 milionů korun za prodeje pozemků dvěma obchodním společnostem.Předmětem prodeje bylo celkem 23 pozemků o celkové výměře 27.935 m2 v katastrálních územích Chudeřice u Bíliny a Bílina. Všechny uvedené pozemky se nacházejí uvnitř uzavřených areálů a tvoří funkční celek obou společností.ÚZSVM těmito prodeji umožnil sjednocení vlastnictví nemovitostí v obou areálech, v nichž obchodní společnosti dosud vlastnily pouze stavební pozemky a stavby na nich umístěné. Zbývající pozemky areálů byly ve vlastnictví státu.