Pátek, 18. října 2019

Stát převedl městu muzejní sbírku

05.05.2008
Muzejní sbírku, kterou tvoří celkem 2 500 předmětů, převedl stát do vlastnictví města Velvary na Kladensku. Obsahuje díla výtvarného umění a vlastivědnou sbírku, kterou stát získal darem od obyvatel a také jako odkazy významných občanů města Velvary.

Muzejní sbírku, kterou tvoří celkem 2 500 předmětů, převedl stát do vlastnictví města Velvary na Kladensku. Obsahuje díla výtvarného umění a vlastivědnou sbírku, kterou stát získal darem od obyvatel a také jako odkazy významných občanů města Velvary. Soubor dále obsahuje nálezy, které vzešly z archeologických výzkumů, uvedla Jana Lysá ze středočeského pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Bezúplatný převod schválilo ministerstvo kultury. Kompletní sbírka je nyní umístěna v depozitáři Městského muzea ve Velvarech, které zajistí její další správu a ochranu.Sbírku stát získal darem od obyvatel a také jako odkazy významných občanů Velvar, takže je logické, že nyní patří městu, řekla pracovnice Městského muzea Velvary Jitka Kůrková. Převod sbírek na město podle Kůrkové například usnadní žádosti o různé dotace.V muzeu je k vidění stálá expozice o historii města a jeho okolí. Ve vitrínách jsou ukázky archeologických nálezů od starší doby kamenné po raný středověk, doklady o vývoji města od 13. století až do konce 18. století, ukázky historického nábytku a odívání z 19. století i doklady o životě města a jeho obyvatel od počátku 19. století až do roku 1938.Součástí expozice jsou soubory obrazů s náboženskou tematikou ze 17. a 18. století a také díla významných českých autorů z 2. pol. 19. až počátku 20. století, odkázaných muzeu sběratelem Oldřichem Brtníkem. V secesním sále se nachází výběr malířského díla Jiřího Karse, jednoho z představitelů Pařížské školy.