Pátek, 18. října 2019

Stát se zbavil dalších pozemků

09.05.2008
Teplické pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, bývalý okresní úřad, dokončil bezúplatný převod 97 pozemků pod komunikacemi 1. třídy a rychlostními komunikacemi.

Teplické pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, bývalý okresní úřad, dokončil bezúplatný převod 97 pozemků pod komunikacemi 1. třídy a rychlostními komunikacemi. Celková hodnota pozemků, které ÚZSVM převedl Ř˜editelství silnic a dálnic ČR, přesahuje částku 92 milionů korun. Jana Lysá z tiskového oddělení úřadu uvedla, že předané pozemky se nacházejí ve 22 katastrálních územích okresu Teplice, např. Bystřany, Domaslovice, Dubí u Teplic, Cínovec, Hrob, Křemýž nebo Velvěty.