Středa, 27. května 2020

Z prodeje dostal stát padesát milionů

12.05.2008
Teplické pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových za 1. čtvrtletí roku odvedl do státního rozpočtu 53,4 milionu korun. Nejvýznamněji se na této částce podílely příjmy z prodeje nemovitostí, které v tomto období dosáhly částky více než 50 milionů korun.

Teplické pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových za 1. čtvrtletí roku odvedl do státního rozpočtu 53,4 milionu korun. Nejvýznamněji se na této částce podílely příjmy z prodeje nemovitostí, které v tomto období dosáhly částky více než 50 milionů korun. Tyto vysoké výnosy byly dosaženy dokončením prodejů celkem 8 budov, jedné bytové jednotky a 127 pozemků.Další významnou položkou byly příjmy z pronájmů nemovitostí, které za sledované období dosáhly částky 2,5 milionu korun.Odbor Odloučené pracoviště Teplice dokončil v 1. čtvrtletí také řadu bezúplatných převodů, jejichž předmětem bylo cca 140 pozemků v celkové účetní hodnotě 93 milionů korun. Jednalo se především o převody pozemků pod komunikacemi Ř˜editelství silnic a dálnic ČR, Ústeckému kraji a obcím.ÚZSVM dále převedl bezúplatně pozemky, které tvoří funkční celek s bytovými domy a garážemi ve vlastnictví družstev.