Pátek, 18. října 2019

Nemovitosti musí být zapsané v katastru

19.05.2006
Zkušenosti s odhalováním osudů objektů a pozemků má Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, který spravuje nemovitosti po svém předchůdci, okresních úřadech.

Zkušenosti s odhalováním osudů objektů a pozemků má Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, který spravuje nemovitosti po svém předchůdci, okresních úřadech.


„Tendence je dobře hospodařit se státním majetkem a hledat pro něj nové vlastníky,“ poznamenal ředitel českobudějovického územního pracoviště úřadu Jaroslav Kubát.

Kolik objektů spravujete v Jihočeském kraji?


Přibližně čtyři sta sedmnáct a k tomu přes třicet tisíc pozemků.
Jak jsou charakterizované, například v Husinci je bývalý dětský domov, který má vlastníka, ale spravujete ho vy.


Státní zástupkyně pověřila 21. února 2006 správou objektu náš úřad. Jsou případy, kdy může být správou i soukromého objektu pověřený soud, exekutoři nebo náš úřad.


Objektů máte poměrně hodně. Máte některé, které jsou v havarijním stavu?


Některé nejsou zcela vyhovující, provádíme na nich podle situace údržbu. Výslovný havarijní stav s nařízením oprav nebo demolice od stavebního úřadu ale u nich není. V kraji je hodně zchátralých objektů, které sice mají vlastníka, ale ten se těžko hledá.


Každý objekt musí být definovaný zápisem do katastru nemovitostí, kde je jeho vlastník. My také musíme ověřovat, zda majetek, který spravujeme, je skutečně státu. Může jít o historický majetek obce, přitom se ale stane, že obec má na listu vlastnictví zapsané něco, co její není. Pokud někde hoří objekt a potřebuji se dostat na jeho majitele, podívám se tedy na katastr. Stačí znát alespoň číslo popisné a najdu vlastníka i na internetu.
Stává se, že jméno vlastníka najdu, ale adresa nefunguje a nefunguje třeba ani ta z obchodního rejstříku.


Jsou problémy, že obchodní rejstřík není aktuální. To je záležitost živnostenských úřadů nebo pracovníků na obchodním rejstříku.