Neděle, 15. prosince 2019

ÚZSVM: Historické stokoruny a vkladní knížky putují do Muzea Vysočina

15.05.2006
ÚZSVM: Historické stokoruny a vkladní knížky putují do Muzea Vysočina
Soubor sedmi vkladních knížek a čtyř kusů bankovek předal v uplynulých dnech ÚZSVM Muzeu Vysočina v Jihlavě. Dvanáct sbírkových exponátů přitom pochází od osoby, která zemřela bez jakýchkoli dědiců, a majetek tak připadl rozhodnutím soudu státu jako tzv. odúmrť.

Soubor sedmi vkladních knížek a čtyř kusů bankovek předal v uplynulých dnech ÚZSVM Muzeu Vysočina v Jihlavě. Dvanáct sbírkových exponátů přitom pochází od osoby, která zemřela bez jakýchkoli dědiců, a majetek tak připadl rozhodnutím soudu státu jako tzv. odúmrť.ÚZSVM odbor Odloučené pracoviště Jihlava (Územní pracoviště Brno) předměty následně objevil v rámci zajišťování a soupisu majetku z odúmrtě v obci Kamenice u Jihlavy. Vkladní a spořitelní knížky jsou z doby předválečné, bankovky v nominální hodnotě 100 korun pocházejí již z období Protektorátu Čechy a Morava.Na základě platných právních předpisů postupuje ÚZSVM tak, že nejprve nabízí majetek organizačním složkám státu, případně dalším institucím. O vkladní a spořitelní knížky projevilo zájem Muzeum Vysočina právě kvůli jejich historickému významu.Dokumentují totiž vývoj družstevní formy spoření drobných zemědělců a živnostníků v době předválečné až po socializaci venkova a zestátnění finanční sféry. Zajímavá je rovněž výtvarná stránka vnějších obálek, které svými secesními motivy a symboly spořivosti vytváří z tohoto předmětu malé grafické dílo.