Pondělí, 9. prosince 2019

ÚZSVM odvedl do státní pokladny 1. 150 000 korun

03.05.2006
ÚZSVM  odvedl  do státní pokladny 1. 150 000 korun
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Svitavy (Územní pracoviště Hradec Králové) získal do státní pokladny částku 1. 150 000 korun prodejem nemovitostí v obci Litomyšl na základě výběrového řízení.

ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Svitavy (Územní pracoviště Hradec Králové) získal do státní pokladny částku 1. 150 000 korun prodejem nemovitostí v obci Litomyšl na základě výběrového řízení.

Jednalo se o jednopodlažní, částečně podsklepený objekt s jednou bytovou jednotkou v přízemí o velikosti 1 + 1 a dvě zahrady, tvořící s domem jeden funkční celek.Nemovitosti přešly na stát jako odúmrť podle usnesení Okresního soudu ve Svitavách, které nabylo právní moci dne 31. 8. 2004.Uvedený objekt byl plný nebezpečného odpadu, ÚZSVM proto před prodejem provedl na své náklady vyklizení, dezinfekční a deratizační práce.