Pondělí, 9. prosince 2019

ÚZSVM odvedl do státního rozpočtu více než 5,5 miliónu korun

18.05.2006
ÚZSVM odvedl do státního rozpočtu  více než 5,5 miliónu korun
Částku více než 5,5 milionů korun získal do státního rozpočtu ÚZSVM prodejem nemovitostí v katastrálním území Bzenec. Konkrétně se jedná o podsklepený třípodlažní objekt č. p. 310 s podkrovím a přiléhající zastavěnou plochou. V uplynulých osmi letech přitom nebyl tento objekt nikým užíván.

Částku více než 5,5 milionů korun získal do státního rozpočtu ÚZSVM prodejem nemovitostí v katastrálním území Bzenec. Konkrétně se jedná o podsklepený třípodlažní objekt č. p. 310 s podkrovím a přiléhající zastavěnou plochou. V uplynulých osmi letech přitom nebyl tento objekt nikým užíván.Důvodem byla skutečnost, že v roce 1998 došlo k přerušení stavebních prací, které měly ještě za existence okresního úřadu učinit z objektu domov důchodců. Po ukončení činnosti okresních úřadů přešel tento majetek na ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Hodonín (Územní pracoviště Brno).Zájmem ÚZSVM proto bylo nalézt nové a co nejvhodnější využití objektu. Proto přistoupil k prodeji majetku ve výběrovém řízení.ÚZSVM při nakládání s majetkem státu postupuje tak, že nejprve majetek nabízí ostatním organizačním složkám státu. Právě v případě, kdy žádná neprojeví zájem, nabízí majetek ÚZSVM k prodeji formou výběrového řízení ostatním zájemcům.