Čtvrtek, 12. prosince 2019

ÚZSVM přispěl do státního rozpočtu částkou více než 10,5 milionu korun

23.05.2006
ÚZSVM přispěl do státního rozpočtu částkou více než 10,5 milionu korun
Budovu v Alšově ulici v Plzni zrealizoval v těchto dnech ÚZSVM, Územní pracoviště Plzeň. Nemovitost nabízená ve výběrovém řízení za minimální kupní cenu 5 milionů korun byla prodána nejvyšší nabídce za cenu 10 550 000 Kč.

Budovu v Alšově ulici v Plzni zrealizoval v těchto dnech ÚZSVM, Územní pracoviště Plzeň. Nemovitost nabízená ve výběrovém řízení za minimální kupní cenu 5 milionů korun byla prodána nejvyšší nabídce za cenu 10 550 000 Kč. Budovu, ve které se nachází osm bytových jednotek a přízemní prodejna získal ÚZSVM do své správy jako odúmrť.Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v zákoně č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, a to v § 462 takto: "dědictví, které nenabude žádný dědic, připadne státu". Příslušnost ÚZSVM hospodařit s takto nabytými věcmi, respektive majetkem, vyplývá ze zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích v platném znění. Na základě rozhodnutí soudu vysílá ÚZSVM své právní zástupce, kteří zmapují a řádně zaevidují pozůstalost. Dědictví v případech odúmrtí realizuje ÚZSVM převážně formou výběrového řízení a výtěžek z prodeje je odváděn do státní pokladny.