Pátek, 6. prosince 2019

ÚZSVM prodal nemovitosti za 1,4 miliony korun

24.05.2006
ÚZSVM prodal nemovitosti za 1,4 miliony korun
ÚZSVM odbor Odloučené pracoviště Teplice získalo v měsíci květnu finanční částku ve výši 1.400.000 korun. Právě tolik zaplatil vítěz výběrového řízení na prodej pozemků o celkové rozloze přibližně 12 hektarů v lokalitě Města Dubí.

ÚZSVM odbor Odloučené pracoviště Teplice získalo v měsíci květnu finanční částku ve výši 1.400.000 korun. Právě tolik zaplatil vítěz výběrového řízení na prodej pozemků o celkové rozloze přibližně 12 hektarů v lokalitě Města Dubí. Tuto částku odvede ÚZSVM do státního rozpočtu. Podle územního plánu Města Dubí zde bude vybudováno obchodní centrum Futura park a středisko služeb.Areál parku bude dopravně připojen na komunikaci E 55, která vede k hraničnímu přechodu Cínovec. Zástavbou této lokality nacházející se naproti Rudolfově huti dojde k utvoření kompaktního městského celku. Projekt Futura park bude mít příznivý vliv na aktivní politiku pro zaměstnanost v mikroregionu Teplice, kde se míra nezaměstnanosti pohybuje okolo 16%.