Čtvrtek, 5. prosince 2019

ÚZSVM vyhrál spor o hrad Bouzov

05.05.2006
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) vyhrál v první instanci soudní spor o významnou kulturní památku hrad Bouzov. Dne 4. 5. 2006 o tom rozhodl Okresní soud v Olomouci.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) vyhrál v první instanci soudní spor o významnou kulturní památku hrad Bouzov. Dne 4. 5. 2006 o tom rozhodl Okresní soud v Olomouci.Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových zastupuje v soudním procesu Ministerstvo financí ČR, které je jedním z žalovaných v tomto sporu. Druhým žalovaným je Národní památkový ústav, který je příslušný hospodařit s touto národní kulturní památkou. alobcem v tomto procesu je česká provincie Ř˜ádu bratří domu Panny Marie v Jeruzalémě, součást Ř˜ádu německých rytířů, dnes Německého řádu.Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vítá rozhodnutí soudu, které potvrzuje právní názor ÚZSVM prezentovaný v jeho vyjádřeních po celou dobu trvání tohoto sporu.alobce neprokázal naléhavý právní zájem na žalobě, po válce nepožádal o navrácení majetku dle tehdy platných právních předpisů a navíc nebyla v řízení prokázána právní kontinuita žalobce s původním řádem “ vlastníkem nemovitosti.