Středa, 27. května 2020

květen

ÚZSVM zajistil likvidaci 3,7 tun padělků značkového zboží

29.05.2013
Kolín - ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Kolín (Územní pracoviště Střední Čechy), zajistil v drtičce odpadů likvidaci padělků, které připadly státu na základě trestního řízení, tj. zabrání věci.

ÚZSVM hledal v Polsku majitele pozemků na česko-polské hranici

27.05.2013
Praha – Původní polské majitele celkem 122 pozemků o souhrnné rozloze 70 hektarů nacházejících se v katastru Vidnava se pokusili vyhledat zaměstnanci Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM). Pozemky položené v těsné blízkosti česko-polské hranice neměly konkrétního vlastníka, což bránilo v rozvoji města Vidnava. Nejasnosti ve vlastnických poměrech vznikly v padesátých letech minulého století při vytyčování hranic mezi oběma státy. Pátrání v polském katastru žádné dřívější vlastníky neodhalilo, a tedy v budoucnu nehrozí vznik případných restitučních sporů.

ÚZSVM předal Puncovnímu úřadu soubor mincí a šperků

22.05.2013
Žďár nad Sázavou - Zaměstnanci ÚZSVM, odboru Odloučené pracoviště Žďár nad Sázavou (Územní pracoviště Brno), předali Puncovnímu úřadu větší množství šperků a mincí pocházejících z pozůstalosti.

Starožitnosti ze soudní úschovy předány Národnímu památkovému ústavu

21.05.2013
Kladno - ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Kladno (Územní pracoviště Střední Čechy), bezúplatně převedl Národnímu památkovému ústavu soubor 131 kusů starožitných předmětů, pocházejících pravděpodobně z trestné činnosti. O předměty se ve lhůtě soudní úschovy jejich majitel nepřihlásil, a proto připadly státu.

Litoměřice získaly od ÚZSVM pozemky za více než milion korun

14.05.2013
Litoměřice, 14. 5. 2013 - ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Litoměřice (Územní pracoviště Ústí nad Labem), bezúplatně převedl do vlastnictví města Litoměřice pozemky za více než 1,3 milionu korun.

ÚZSVM převedl pozemek pod dětským sportovištěm

13.05.2013
Strakonice - ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Strakonice (Územní pracoviště České Budějovice), bezúplatně převedl do vlastnictví města Strakonice pozemek tvořící dětské sportoviště. Hřiště se nachází v pěší zóně na pravém břehu řeky Otavy v blízkosti nákupního centra Maxim ve Strakonicích.

ÚZSVM bezúplatně převedl pozemky obci Dobré

09.05.2013
Rychnov nad Kněžnou - ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Rychnov nad Kněžnou (Územní pracoviště Hradec Králové), bezúplatně převedl obci Dobré 15 pozemků pod místními komunikacemi o celkové rozloze 28.421 m². Účetní hodnota majetku převyšuje půl milionu korun.

Starožitné granátové šperky obohatí sbírky Moravského zemského muzea

07.05.2013
Břeclav - ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Břeclav (Územní pracoviště Brno), převedl soubor zlatých šperků s českými granáty z období I. republiky Moravskému zemskému muzeu v Brně.

Objekt požární zbrojnice bude po rekonstrukci sloužit dětem

06.05.2013
Chomutov - ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Chomutov (Územní pracoviště Ústí nad Labem), bezúplatně převedl obci Místo budovu bývalé hasičské zbrojnice v účetní hodnotě více než 492 tisíc korun.