Pátek, 29. května 2020

Starožitné granátové šperky obohatí sbírky Moravského zemského muzea

07.05.2013
Starožitné granátové šperky obohatí sbírky Moravského zemského muzea
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Břeclav (Územní pracoviště Brno), převedl soubor zlatých šperků s českými granáty z období I. republiky Moravskému zemskému muzeu v Brně.

Převod se uskutečnil v souladu s doporučením ministerstva kultury, odboru ochrany movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií. Vzhledem k tomu, že Moravské zemské muzeum je příspěvkovou organizací ministerstva kultury, byly šperky předány muzeu bezúplatně a ve veřejném zájmu. Muzeum je druhá největší a také nejstarší muzejní instituce v České republice, založena v roce 1817 císařským dekretem Františka I. Sbírky muzea uchovávají přes 6 milionů předmětů.

ÚZSVM získal šperky v souladu s unesením Okresního soudu v Břeclavi, jako tzv. odúmrť.

 Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v zákoně č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, a to v § 462 takto: „dědictví, které nenabude žádný dědic, připadne státu.“ Příslušnost ÚZSVM hospodařit s takto nabytým majetkem vyplývá ze zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění.
 
Pozn.: Český granát  je průhledný až průsvitný minerál krásné sytě červené barvy, náležící do skupiny pyropů. Pro toto barevné podání je český granát jako minerál oblíben na celém světě. Český granát má dle Mohsovy stupnice stupeň tvrdosti 7 až 7,5. Je výjimečně barevně stálý, odolává žáru i kyselinám.