Středa, 16. října 2019

Starožitnosti ze soudní úschovy předány Národnímu památkovému ústavu

21.05.2013
Starožitnosti ze soudní úschovy předány Národnímu památkovému ústavu
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Kladno (Územní pracoviště Střední Čechy), bezúplatně převedl Národnímu památkovému ústavu soubor 131 kusů starožitných předmětů, pocházejících pravděpodobně z trestné činnosti. O předměty se ve lhůtě soudní úschovy jejich majitel nepřihlásil, a proto připadly státu.
Soubor obsahoval umělecká díla a jiné předměty muzejní, galerijní či sbírkové povahy a proto Ministerstvo kultury ČR v souladu s právním předpisem určilo jeho příjemcem Národní památkový ústav jako organizaci, která zajistí pro cennosti odbornou péči.