Pondělí, 25. května 2020

květen

Chodítko pro invalidy z odúmrtě pomůže tělesně postiženým

02.05.2013
Chodítko pro invalidy z odúmrtě pomůže tělesně postiženým
Zaměstnanci ÚZSVM, odboru Odloučené pracoviště Děčín (Územní pracoviště Ústí nad Labem), bezúplatně předali neziskové organizaci Asociace vozíčkářů a zdravotně i mentálně postižených ČR chodítko pro invalidy.